Όροι Χρήσης & Προσωπικά Δεδομένα

Καλωσορίσατε στον Ιστοχώρο της Εταιρείας μας, με την επωνυμία «ΚΤΗΜΑ Γ. ΚΟΚΟΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε», που εδρεύει στη Σταμάτα Αττικής, TK 14575, με διακριτικό τίτλο «ΚΤΗΜΑ Γ. ΚΟΚΟΤΟΥ Α.Ε» και διακριτικό γνώρισμα «ΚΤΗΜΑ ΚΟΚΟΤΟΥ» Αριθμό ΓΕΜΗ 006226601000, τηλέφωνο επικοινωνίας: 2108145113, fax:2106217669, e-mail: info@ktimakokotou.gr. Η πρόσβαση και η χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου, www.ktimakokotou.gr  (εφεξής, Ιστοχώρος, Εταιρεία, μας, εμάς, ή εμείς) καθώς και του ηλεκτρονικού καταστήματος το οποίο ενυπάρχει σε αυτόν, από οποιονδήποτε επισκέπτη, εγγεγραμμένο μέλος, ή πελάτη διέπεται από τους όρους χρήσης και λειτουργίας του Ιστοχώρου (στο εξής Όροι Χρήσης ή Όροι).

 1. ΠΡΟΟΙΜΙΟ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΕ ΜΕ ΠΡΟΣΟΧΗ

Τους παρόντες Όρους Χρήσης, σας προτρέπουμε να αναγνώσετε με ιδιαίτερη προσοχή, πριν αποφασίσετε να χρησιμοποιήσετε τον Ιστοχώρο. Κάθε Χρήστης, πριν την πρόσβαση, περιήγηση και τη με οποιονδήποτε τρόπο χρήση του παρόντος Ιστοχώρου δηλώνει ανεπιφύλακτα ότι αποδέχεται πλήρως τους Όρους Χρήσης του. Η ανεπιφύλακτη αποδοχή ως άνω Όρων, συνιστά προϋπόθεση πρόσβασης και χρήσης του παρόντος Ιστοχώρου εν τω συνόλω του, συμπεριλαμβανουμένου και του ηλεκτρονικού καταστήματος το οποίο ενυπάρχει σε αυτόν. Η αποδοχή των Όρων τεκμαίρεται αμάχητα από τη στιγμή που οι Όροι αυτοί ενυπάρχουν σε εμφανές ή προσβάσιμο στον Ιστοχώρο σημείο, σύμφωνα με την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη.

 1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

Η χρήση του παρόντος Ιστοχώρου τυγχάνει κατ’ αρχήν ελεύθερη, με εξαίρεση στην πρόσβαση και χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop) του Ιστοχώρου,  από άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών, για τους νόμιμους λόγους και αιτίες που αναφέρονται και ρυθμίζονται ειδικώς στους Όρους Συναλλαγών του ηλεκτρονικού καταστήματος. Οι χρήστες του παρόντος Ιστοχώρου,  καλούνται να δρούν εντός των πλαισίων του Νόμου, σύμφωνα με την καλή πίστη τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη. Υποχρεούνται επίσης να μην χρησιμοποιούν τον Ιστοχώρο, την ηλεκτρονική αλληλογραφία του, τις φόρμες παραγγελίας και εγγραφής μελών ή οποιονδήποτε άλλο χώρο εντός του παροντος Ιστοχώρου, ή τους σχετιζόμενους με αυτόν τόπους κοινωνικής δικτύωσης (social media), όπως facebook, κλπ,  για την ανάρτηση, δημοσιοποίηση, μετάδοση πληροφοριών, δεδομένων και εν γένει περιεχομένου που είναι σωρρευτικώς ή διαζευτικώς, παράνομο, αθέμιτο, δυσφημιστικό, ψευδές, παραπλανητικό, ρατσιστικό, απειλητικό, απατηλό, υβριστικό, άσεμνο, βλάσφημο, πορνογραφικό. Συνιστάται δε στους Xρήστες να τηρούν μια μετριοπαθή στάση και να μην υιοθετούν συμπεριφορές που αντίκεινται στον Κώδικα Δεοντολογικής Συμπεριφοράς στο Διαδίκτυο (Netiquette). Η τήρηση των ως άνω Όρων συμβάλλει στην εύρυθμη λειτουργία του Διαδικτύου.

Η πρόσβαση σε ορισμένα τμήματά του Ιστοχώρου, ενδεχομένως να απαιτεί τη χρήση προσωπικών κωδικών πρόσβασης (όπως π.χ στους επισκέπτες που επιθυμούν να εγγραφούν ως μέλη του παρόντος Ιστοχώρου). Στην περίπτωση αυτή, σας καλούμε να λάβετε τα απαραίτητα μέτρα ώστε να διατηρήσετε μυστικούς τους κωδικούς σας. Σε περίπτωση παραβίασης των κανόνων που παρατίθενται στους παρόντες Όρους Χρήσης, διατηρούμε το δικαίωμα να αναστείλουμε την πρόσβασή σας. Ο αριθμός των προσπαθειών πρόσβασης σε τμήματα του Ιστοχώρου που απαιτούν χρήση προσωπικού κωδικού, ενδέχεται να είναι περιορισμένος έτσι ώστε να καταστέλλεται κατά το δυνατόν εγκαίρως κάθε κακόβουλη προσπάθεια χρήσης των προσωπικών σας κωδικών. Παρακαλούμε να μας ενημερώσετε άμεσα αν οποιαδήποτε τέτοια χρήση υποπέσει στην αντίληψή σας στο τηλέφωνο επικοινωνίας της Εταιρείας, 2108145113 ή στην ηλεκτρονική της διεύθυνση info@ktimakokotou.gr

 1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Ο Ιστοχώρος και κάθε στοιχείο που περιλαμβάνεται σε αυτόν (σήμα, διακριτικό γνώρισμα, κείμενο, ιδέα, πρόταση, εικόνα κλπ) προστατεύονται ως δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, αποκλειστικής ιδιοκτησίας της Εταιρείας. Ρητώς δε απαγορεύεται η αναπαραγωγή, ανατύπωση, αναδημοσίευση, αντιγραφή, τροποποίηση, διανομή,  φόρτωση (download) αναμετάδοση οποιαδήποτε πληροφορίας, ή περιεχομένου του παρόντος Ιστοχώρου, με οποιοδήποτε ηλεκτρονικό, έντυπο ή άλλο μέσο χωρίς την προηγούμενη συναίνεση της Εταιρείας. Ο Χρήστης διατηρεί το δικαίωμα μεμονωμένης αποθήκευσης του περιεχομένου για προσωπική και μόνον χρήση και πάντοτε με μνεία  προέλευσής του από τον Ιστοχώρο, χωρίς να θίγονται με κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Οιαδήποτε απαγορευμένη, άλλως μη ρητά εξουσιοδοτημένη χρήση του περιεχομένου του Ιστοχώρου συνεπάγεται αστικές ή/και ποινικές ευθύνες.

 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΙΣΤΟΧΩΡΟΥ – ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

Παρά το γεγονός ότι οι πληροφορίες που βρίσκονται στον Ιστοχώρο θεωρούνται αξιόπιστες, δεν παρέχεται καμία εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια, την επάρκεια, την πληρότητα, τη νομιμότητα, την αξιοπιστία, ή τη χρησιμότητά τους. Ως εκ τούτου, όλες οι πληροφορίες παρέχονται “ως έχουν”. Είναι δυνατό να γίνονται περιοδικά αλλαγές στις πληροφορίες, οι οποίες μπορεί να ενσωματωθούν στο περιεχόμενο της σελίδας ή όχι, χωρίς να απαιτείται κανενός είδους προηγούμενη προειδοποίηση. Σε περίπτωση που διαπιστώσετε οιαδήποτε πλημμέλεια ή ανακρίβεια στην πληροφορίες του Ιστοχώρου σας προτρέπουμε να επικοινωνήσετε  μαζί μας, στο τηλέφωνο επικοινωνίας της Εταιρείας, 2108145113 ή στην ηλεκτρονική της διεύθυνση info@ktimakokotou.gr

Ο Ιστοχώρος, οι διαχειριστές του, καθώς και κάθε σχετιζόμενο πρόσωπο: α) δεν είναι υπεύθυνοι για οποιαδήποτε εσφαλμένη ή μη κατάλληλη χρήση των πληροφοριών αυτού του Ιστοχώρου, β) δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη απέναντι σε οποιονδήποτε για τη χρήση που κάνει ή την εμπιστοσύνη που δείχνει σ’ αυτές τις πληροφορίες, γ) δεν ευθύνονται για τυχόν βλάβες ή ζημίες που προκύπτουν με οποιονδήποτε τρόπο από τη χρήση αυτού του Ιστοχώρου., ακόμη και αν έχει υπάρξει προειδοποίηση για την πιθανότητα επέλευσης της ζημίας αυτής.

Ο Ιστοχώρος μπορεί μερικές φορές να προσφέρει ή να αναφέρεται σε περιεχόμενο που παρέχεται από τρίτους. Οποιαδήποτε γνώμη, συμβουλή, δήλωση, υπηρεσία, προσφορά, πληροφορία ή περιεχόμενο οποιουδήποτε είδους που εκφράζονται ή διατίθενται από τρίτους καταλογίζονται σε αυτούς και δεν απηχούν κατ’ ανάγκη αντιλήψεις μας. Αναφορά σε συγκεκριμένο εμπορικό προϊόν, διαδικασία, συλλογικότητα ή υπηρεσία με την εμπορική επωνυμία, διακριτικό τίτλο, εμπορικό σήμα, κατασκευαστή, ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο δεν αποτελεί, ούτε υπονοεί την επιδοκιμασία, σύσταση, ή εύνοιά μας.

 1. Newsletter

Ο Ιστοχώρος  δίνει τη δυνατότητα εγγραφής του Χρήστη στη λίστα παραληπτών (mailing list) επί σκοπώ αποστολής ενημερωτικών δελτίων (newsletter), σχετικά με νέα και εκδηλώσεις της Εταιρείας μας, για τα  προϊόντα μας, τις υπηρεσίες τις οποίες παρέχουμε, καθώς και σχετικά με εκδηλώσεις ψυχαγωγικού, ενημερωτικού και εκπαιδευτικού χαρακτήρα που αφορούν το κρασί. Για την εγγραφή του Χρήστη απαιτείται η γνωστοποίηση  του ονόματος και του επωνύμου του καθώς και η υποβολή της ηλεκτρονικής του διεύθυνσης. Ο Χρήστης δύναται κατά τη διαδικασία αυτή να λαμβάνει e-mail οδηγιών εγγραφής. Η υπηρεσία Newsletter παρέχεται από την εταιρεία Mailchimp (αυτοματοποιημένη πλατφόρμα επικοινωνίας). Κατά τη διαδικασία εγγραφής, ο Χρήστης αναγνωρίζει, και συναινεί ρητώς και ανεπιφύλακτα, ότι τα προσωπικά του δεδομένα (ον/μο και ηλεκτρονική διεύθυνση) θα μεταφερθούν στο MailChimp για επεξεργασία σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου και τους Όρους Χρήσης της υπηρεσίας. Ο Ιστοχώρος σας ενημερώνει ότι παρέχεται ρητά και ευχερώς δυνατότητα διαγραφής (unsubscribe) από την εν λόγω υπηρεσία, οποτεδήποτε ο Χρήστης το αποφασίσει.  Συγκεκριμένα ο Χρήστης μπορεί ανά πάσα στιγμή, από το footer οποιουδήποτε email του έχει αποσταλεί από τον Ιστοχώρο  ή επικοινωνώντας μαζί μας στο newsletter@ktimakokotou.gr να προβεί σε διαγραφή (unsubscribe) του από τη λίστα παραληπτών, κατόπιν τούτου, ο Ιστοχώρος δε θα έχει καμία επικοινωνία μαζί σας από εκεί και πέρα. Αν τυχόν παρατηρήσετε ότι συνεχίζεται η λήψη ενημερώσεων παρά το ότι έχετε προβεί σε αίτημα διαγραφής, σας παρακαλούμε να επικοινωνήσετε τηλεφωνικώς στο τηλέφωνο της Εταιρείας, 2108145113 ή στην ηλεκτρονική της διεύθυνση,  info@ktimakokotou.gr ώστε να κάνουμε ό,τι είναι απαραίτητο για να προστατέψουμε τα δεδομένα σας και να διαγραφείτε από τη λίστα μας.

 1. Hosts – Hyperlinks Banners- ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ Ευθύνης

Οι συνδέσεις υπερκειμένου που πιθανόν να περιλαμβάνονται στον Ιστοχώρο, είναι δυνατόν να σας οδηγήσουν σε ιστότοπους που δημοσιεύονται από τρίτα μέρη, το περιεχόμενο των οποίων δεν υπόκειται στον έλεγχό μας. Ως εκ τούτου, στον βαθμό που οι εν λόγω συνδέσεις υπερκειμένου περιλαμβάνονται στον παρόντα Ιστοχώρο με μοναδικό σκοπό να διευκολύνουν την περιήγησή σας στο Διαδίκτυο, η περιήγηση σε ιστότοπους τρίτων μερών γίνεται με δική σας απόφαση και με δική σας ευθύνη. Ο Ιστοχώρος δεν ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των τόπων αυτών και των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

 1. COOKIES

Ο Ιστοχώρος πιθανόν χρησιμοποιεί cookies. Τα cookies είναι αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στη συσκευή σας όσο περιηγείστε στον Ιστοχώρο, δεν συγκεντρώνουν προσωπικά σας δεδομένα, δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε  αρχείου της συσκευής σας, δεν προκαλούν βλάβη ούτε μεταφέρουν ιούς. Τα cookies χρησιμοποιούνται μόνον για την βελτιστοποίηση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που παρέχει ο Ιστοχώρος. Ο Χρήστης δύναται να προβεί σε ρύθμιση  του χρησιμοποιούμενου από αυτόν διακομιστή ούτως ώστε να μην αποδέχεται τη λήψη  των cookies, λαμβάνοντας υπόψη ότι με τον τρόπο αυτόν δύναται να επηρεάσει την λήψη δεδομένων από τον Ιστοχώρο καθώς και να απομειώσει την ποιότητα των παρεχόμενων από αυτόν υπηρεσιών, για τις οποίες ο Ιστοχώρος  ουδεμία ευθύνη φέρει.

 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ – ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Οι επισκέψεις εκάστου Χρήστη στον Ιστοχώρο  δεν συνεπάγονται αυτόματη καταχώρηση δεδομένων που τον ταυτοποιούν. Υπάρχουν ωστόσο πληροφορίες και δεδομένα μη προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία δύνανται να συλλεχθούν και να τηρηθούν στον Ιστοχώρο (για παράδειγμα, ο τύπος του φυλλομετρητή Διαδικτύου του Χρήστη, το λειτουργικό σύστημα του Χρήστη για την πρόσβαση σε ιστοσελίδες του Ιστοχώρος κλπ), με σκοπό τη βελτίωση των υπηρεσιών μας. Περαιτέρω, συλλέγουμε αυτόματα πληροφορίες σχετικά με εσάς, όπως η διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας πρωτοκόλλου (διεύθυνση ΙΡ) και το όνομα χώρου σας (domain name). Η διεύθυνση ΙΡ καθορίζεται από τον πάροχο της σύνδεσης μέσω της οποίας ο  Χρήστης έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο και στην συνέχεια στον Ιστοχώρο. Η διεύθυνση ΙΡ κρατείται για τεχνικούς λόγους, καθώς και για την αντιμετώπιση θεμάτων που άπτονται της ασφάλειας των συστημάτων των σελίδων (server, data base, δικτύου κτλ). Αυτές οι πληροφορίες δύνανται να χρησιμοποιηθούν για να σας παρέχουν μια πιο προσωποποιημένη εμπειρία κατά την επίσκεψή σας στον Ιστοχώρο.

Η ενδεχόμενη συλλογή και χρήση από τον Ιστοχώρο των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών λαμβάνει χώρα αποκλειστικά και μόνο κατόπιν προηγούμενης δικής τους γνωστοποίησης και ρητής συναίνεσης.

Ι. EIΔΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΝΟΜΙΜΩΣ Ο ΙΣΤΟΧΩΡΟΣ

Ειδικότερα δε αναφερόμαστε στις κάτωθι περιπτώσεις:

1) κατά την εγγραφή του Χρήστη ως μέλος του Ιστοχώρου (για ενημερωτικούς σκοπούς και για λόγους χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος ιδέτε ανωτέρω στοιχ. 5 καθώς και όρους συναλλαγών  του ηλεκτρονικού καταστήματος), όπου και ζητείται το ονοματεπώνυμο και η ηλεκτρονική διεύθυνση του Χρήστη,

2) κατά την εγγραφή του Χρήστη στη λίστα παραληπτών του Ιστοχώρου, (για ενημερωτικούς σκοπούς, ιδέτε ανωτέρω στοιχ. 5) όπου και ζητείται το ονοματεπώνυμό  και η ηλεκτρονική διεύθυνση του Χρήστη και

3) κατά τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop) του Ιστοχώρου επί σκοπώ  διεκπεραιώσεως ηλεκτρονικών πωλήσεων και παραγγελιών όπου και ζητούνται, το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση κατοικίας, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ο αριθμός τηλεφώνου, καθώς και δεδομένα πληρωμής (χρεωστικές/ πιστωτικές κάρτες κ.λπ) του Χρήστη (ιδέτε τους όρους συναλλαγών του ηλεκτρονικού καταστήματος).

Τα προσωπικά δεδομένα που γνωστοποιούνται στον Ιστοχώρο από τους Χρήστες, και κατόπιν της ρητής και ανεπιφύλακτης συναινέσεώς τους καταγράφονται από τον Ιστοχώρο σε ηλεκτρονικό αρχείο, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της κείμενης νομοθεσίας, το οποίο τηρείται κατά τα ανωτέρω για ενημερωτικούς και για εμπορικούς σκοπούς.

 1. ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Ο Ιστοχώρος τηρεί απαρέγκλιτα τις εθνικές και ευρωπαϊκές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679. Τα στοιχεία που δηλώνονται από τους Χρήστες και κατόπιν συλλέγονται στις παραπάνω περιπτώσεις από τον Ιστοχώρο, δεν αποκαλύπτονται σε τρίτους, δεν δημοσιοποιούνται ή αποτελούν αντικείμενο εκμετάλλευσης από την μεριά μας. Δεν θα δώσουμε ποτέ εν γνώσει μας τα στοιχεία σας σε κανένα τρίτο μέρος και για κανέναν απολύτως λόγο, εκτός αν εσείς έχετε ρητά συναινέσει σε αυτό, ή εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά από το νόμο και ιδίως εφόσον κάτι τέτοιο ζητηθεί από τις αρμόδιες αστυνομικές ή δικαστικές ή άλλες κρατικές Αρχές, τηρουμένης πάντοτε της κατά Νόμο προβλεπόμενης διαδικασίας.

 • XΡΟΝΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ

Τα προσωπικά σας δεδομένα θα διατηρούνται για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών και για όσο χρόνο ορίζεται από τη νομοθεσία για την άσκηση τυχόν αξιώσεων που απορρέουν από τις παραπάνω σχέσεις, και σε κάθε περίπτωση για όσο χρονικό διάστημα επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

 1. AΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ

Οι παρόντες Όροι ισχύουν μόνο για τον παρόντα Ιστοχώρο και τους διαδικτυακούς τόπους των οποίων την ιδιοκτησία και διαχείριση έχει η Εταιρεία και δεν ισχύουν για πληροφορίες που συλλέγονται μέσω οποιουδήποτε άλλου δικτυακού τόπου ή για πρακτικές άλλων εταιρειών τις οποίες η Εταιρεία δεν ελέγχει. Ο Ιστοχώρος και οι λοιποί διαδικτυακοί τόποι που ανήκουν στην Εταιρεία ( π.χ μέσα κοινωνικής δικτύωσης) δύνανται να περιλαμβάνουν links («δεσμούς») προς άλλους δικτυακούς τόπους (sites) τα οποία δεν ελέγχονται από την Εταιρεία αλλά από τρίτους. Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η Εταιρεία για τους όρους χρήσης και συγκεκριμένα προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων των χρηστών, τους οποίους υιοθετούν και εφαρμόζουν τρίτα πρόσωπα.

 1. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τους κανονισμούς, εφ’ όσον γνωστοποιήσετε στον Ιστοχώρο τα προσωπικά σας δεδομένα, δικαιούστε να έχετε πρόσβαση σε αυτά, να ζητήσετε τη διόρθωση, τροποποίηση, και διαγραφή κάθε δεδομένου που σας αφορά, να λάβετε τα προσωπικά σας δεδομένα και τα διαβιβάζετε σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας χωρίς αντίρρηση από την Εταιρεία μας. Επίσης μπορείτε να προβείτε σε ανάκληση της συγκατάθεσής σας σχετικά με τη χρήση και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ανά πάσα στιγμή χωρίς να θιγεί η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση σας πριν την ανάκλησή της.

Για την άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων, ή για τυχόν ερωτήματα ή προβληματισμούς σχετικά με τον τρόπο που χειριζόμαστε και χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα σας μπορείτε να απευθύνεστε τηλεφωνικώς ή εγγράφως στην Εταιρεία, η οποία τυγχάνει Υπεύθυνος Επεξεργασίας των Δεδομένων σας. (Τηλ. 2108145113, fax:2106217669, e-mail: inof@ktimakokotou.gr). Σε περίπτωση άσκησης ενός εκ των προαναφερόμενων δικαιωμάτων, η Εταιρία θα λάβει κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίησή του εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την λήψη της σχετικής αίτησης, ενημερώνοντας γραπτώς για την ικανοποίησή του, ή τους λόγους που εμποδίζουν την άσκηση.

 1. ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Ο Ιστοχώρος λαμβάνει κάθε συνετή προφύλαξη και προβαίνει σε κάθε εύλογη ενέργεια για να είναι τα δεδομένα σας και οι συναλλαγές σας ασφαλή. Σας δηλώνουμε ότι ελέγχουμε επισταμένως το επίπεδο ασφαλείας των προσφερόμενων υπηρεσιών στο ηλεκτρονικό περιβάλλον, με τη χρήση προγραμμάτων κατά της διασποράς ιών και κακόβουλου λογισμικού. Καμία κίνηση όμως στο Διαδίκτυο δεν είναι 100% ασφαλής, αυτό είναι κάτι που πρέπει να έχετε υπόψη σας σε κάθε περίπτωση. Κατά την περιήγησή σας στον παρόντα δικτυακό τόπο σας παροτρύνουμε να χρησιμοποιείτε λογισμικό προστασίας από ηλεκτρονικούς ιούς, Trojan horses, time bombs κ.α.

Επίσης, ο Ιστοχώρος καταβάλλοντας κάθε δυνατή προσπάθεια, για να προστατεύσει τα δεδομένα σας και τις συναλλαγές σας χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της κρυπτογράφησης στοιχείων τα οποία εισάγει – γνωστοποιεί ο εκάστοτε Χρήστης σε μορφή 128bit. Τα στοιχεία τα οποία θα μας γνωστοποιήσετε παραμένουν κρυπτογραφημένα και συνεπώς μη ορατά σε τρίτους. Επίσης ο Ιστοχώρος παρέχει τη δυνατότητα χρήσης προσωπικών κωδικών προς αναγνώρισή σας και συγκεκριμένα: 1) ο κωδικού εισόδου (e-mail ή username) και 2) προσωπικού μυστικού κωδικός ασφαλείας (password), οι οποίοι, έπειτα από κάθε καταχώρηση τους, σας παρέχουν αυτομάτως πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα με ασφάλεια. Σας παρέχεται η δυνατότητα αλλαγής των παραπάνω κωδικών όσες φορές και όσο συχνά εσείς επιθυμείτε. Ο μόνος που ουσιαστικά έχει πρόσβαση στα στοιχεία σας είστε εσείς οι ίδιοι μέσω των κωδικών σας και ως εκ τούτου τυγχάνετε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τη διατήρηση της μυστικότητας και της απόκρυψής τους από τρίτα πρόσωπα. Στην περίπτωση της απώλειας ή διαρροής των κωδικών σας, είναι επιτακτική η ανάγκη άμεσης ειδοποίησης μας από εσάς καθώς η Εταιρεία δεν ευθύνεται για τη χρήση των παραπάνω κωδικών από μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Σας συνιστούμε, για λόγους ασφαλείας, να αλλάζετε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης ανά τακτά χρονικά διαστήματα και να αποφεύγετε τη χρήση επαναλαμβανόμενων και εύκολα ανιχνεύσιμων κωδικών, χρησιμοποιώντας εί δυνατόν όχι μόνο γράμματα και αριθμούς αλλά και σύμβολα.

Ο Ιστοχώρος δεν, φέρει ευθύνη για τυχόν ζημίες στις συσκευές (hardware), στα προγράμματα (software) του Χρήστη των υπηρεσιών μας και τα δεδομένα του Χρήστη καθώς και για οποιουδήποτε άλλου είδους ζημία του χρήστη ή τρίτου, από τους κινδύνους που περιγράφονται ανωτέρω, εφόσον εκπληρώνει τις νόμιμες υποχρεώσεις πρόνοιας και λήψης των αναγκαίων μέτρων ασφαλείας και αποτροπής βλαβών.

 1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ

Η Εταιρεία, διατηρεί το δικαίωμα να ανανεώνει, καταργεί, τροποποιεί ελεύθερα, άνευ προειδοποίησης και μονομερώς τους Όρους Χρήσης του παρόντος Ιστοχώρου, ειδικότερα για λόγους συμμόρφωσης με κάθε νέα ισχύουσα νομοθεσία ή/και κανονισμούς ή/και για τη βελτίωση του Ιστοχώρου. Με την  ανάρτηση στον παρόντα δικτυακό τόπο, οποιουδήποτε νέου Όρου, ή τροποποίησης ή κατάργησης ήδη υπάρχοντος όρου  αυτός τίθεται σε ισχύ. Οι Χρήστες προτρέπονται να ελέγχουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα αν έχουν επέλθει τροποποιήσεις στους παρόντες Όρους. Μόνη η ανάρτηση ‘Όρων  στον παρόντα Ιστοχώρο, πληροί τις προϋποθέσεις ενημέρωσης των χρηστών για οποιεσδήποτε αλλαγές στους Όρους.

 1. ΑΝΑΛΟΓΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ.

Οι Όροι Χρήσης του παρόντος Ιστόχώρου εφαρμόζονται ανάλογα και στα προφίλ, στις ομάδες και γενικότερα στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης όπου η Εταιρεία και ο Ιστοχώρος,  διατηρεί παρουσία με τον οποιονδήποτε τρόπο.

 1. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Σε περίπτωση αμφισβήτησης ή οποιασδήποτε αξίωσης σχετικά με τον παρόντα Ιστοχώρο, θα ισχύει το ελληνικό δίκαιο, ανεξαρτήτως του είδους της διαφοράς. Για όλες τις ενέργειες ή νομικές διαδικασίες που προκύπτουν ή σχετίζονται με τους παρόντες Όρους Χρήσης, την ισχύ τους, την εφαρμογή, την εκπλήρωση ή παραβίαση ή το περιεχόμενό τους, αρμόδια είναι τα Ελληνικά Δικαστήρια, των οποίων την δικαιοδοσία αναγνωρίζετε αμετάκλητα. Παρά τα ανωτέρω, η Εταιρεία, διατηρεί το δικαίωμα να ασκήσει τα νόμιμα δικαιώματά της ενώπιον των δικαστηρίων του τόπου παραβίασης των όρων χρήσης.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

Διεύθυνση URL Ιστότοπου: www.ktimakokotou.gr,
Στοιχεία επικοινωνίας: ΚΤΗΜΑ Γ. ΚΟΚΟΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε», Σταμάτα Αττικής, TK 14575, Τηλ. 2108145113, fax:2106217669, e-mail: infο@ktimakokotou.gr.