Βιολογικοί αμπελώνες σε υψόμετρο 450 μέτρων
με εξαιρετικό μικροκλίμα.

Οι αμπελώνες του Κτήματος έχουν βιολογική πιστοποίηση και είναι φυτεμένοι σε επικλινή εδάφη σε υψόμετρο 450 μέτρων. Το έδαφος είναι ασβεστολιθικό-σχιστολιθικό και έχει μηχανική σύσταση αμμοπηλώδη έως αμμοαργιλώδη, μέτριες γονιμότητας, πλούσιο σε ιχνοστοιχεία και συντελεί στην παραγωγή αρωματικών οίνων με πλούσιο σώμα, καλή δομή και μεγάλη δυνατότητα παλαίωσης.

Το κλίμα είναι μεσογειακό, χωρίς καύσωνες, χάρη στο υψόμετρο και την επίδραση των βόρειων και βορειοανατολικών ανέμων που επικρατούν.

Η καλή στράγγιση του εδάφους, η άφθονη ηλιοφάνεια και το ευνοϊκό μικροκλίμα, εξασφαλίζουν πρωιμότητα, άριστη ωρίμανση ποιοτικών σταφυλιών, με εξαιρετική σύσταση σακχάρων, οξέων και αρωμάτων.

Βιολογικοί αμπελώνες σε υψόμετρο 450 μέτρων
με εξαιρετικό μικροκλίμα.

ampelones-048

Οι αμπελώνες του Κτήματος έχουν βιολογική πιστοποίηση και είναι φυτεμένοι σε επικλινή εδάφη σε υψόμετρο 450 μέτρων. Το έδαφος είναι ασβεστολιθικό-σχιστολιθικό και έχει μηχανική σύσταση αμμοπηλώδη έως αμμοαργιλώδη, μέτριες γονιμότητας, πλούσιο σε ιχνοστοιχεία και συντελεί στην παραγωγή αρωματικών οίνων με πλούσιο σώμα, καλή δομή και μεγάλη δυνατότητα παλαίωσης.

Το κλίμα είναι μεσογειακό, χωρίς καύσωνες, χάρη στο υψόμετρο και την επίδραση των βόρειων και βορειοανατολικών ανέμων που επικρατούν.

Η καλή στράγγιση του εδάφους, η άφθονη ηλιοφάνεια και το ευνοϊκό μικροκλίμα, εξασφαλίζουν πρωιμότητα, άριστη ωρίμανση ποιοτικών σταφυλιών, με εξαιρετική σύσταση σακχάρων, οξέων και αρωμάτων.